Anvendelsesvilkårene er gældende fra 2. juni 2015.

Når du tilgår eller bruger Joynins applikationer (herefter benævnt ”tjenesten” og ”vi”, som også omfatter virksomheden, partnere og medarbejdere), accepterer du, at du, uanset adgangsmetode, er bundet af disse anvendelsesvilkår. Tjenesten ejes og kontrolleres af Joynin. Disse anvendelsesvilkår påvirker dine juridiske rettigheder og forpligtelser. Der forekommer forskellige vilkår for privatpersoner og virksomheder. Hvis du ikke kan acceptere at være bundet af alle disse anvendelsesvilkår, skal du ikke tilgå eller bruge tjenesten.
Grundlæggende vilkår
         1. Du skal være mindst 16 år for at bruge tjenesten.

         2. Du må ikke bruge tjenesten til at slå opslag eller andet indhold op, som er voldeligt, indeholder nøgenhed eller delvis nøgenhed, er diskriminerende, ulovligt, krænkende, hadefuldt, pornografisk eller har seksuelle undertoner.

         3. Ved brug af tjenesten accepterer brugeren Joynins regelsæt om indhold, adfærd og interaktion. Brugeren accepterer, at handle respektfuldt og anstændigt over tjenesten, samt ved interaktion med andre brugere (online såvel som offline).

         4. Det er forbudt, at chikanere andre brugere, herunder via spam via beskeder, tags, ”følg” eller lignende. I forlængelse også opsøgning af brugeres events uden samtykke fra den eller de givne brugere, som har oprettet eller deltager i eventet.

         5. Videregive, sælge eller på anden måde misbruge informationer om andre brugere.

         6. Referere til Joynin som godkender af brugeres indhold uden skriftlig samtykke fra Joynin.

         7. Distribuere spam, og gøre brug af nogen former for applikationer, kode, eller lignende, som kan generere manuelle eller automatiske indhold, udtrække af data eller på nogen måde kan medvirke til en forstyrret præsentation af Joynin.

         8. Du er ansvarlig for enhver aktivitet på din konto, og du accepterer, at du ikke vil sælge, overdrage, meddele en brugsret til eller uddelegere din konto, dine følgere, dit brugernavn eller dine kontorettigheder. Med undtagelse af personer eller virksomheder, som har udtrykkelig tilladelse til at oprette konti på vegne af deres medarbejdere eller kunder, forbyder Joynin, og du accepterer, at du ikke vil oprette en konto for andre end dig selv. Du garanterer også, at alle de oplysninger, du til enhver tid videregiver eller har videregivet til Joynin, da du tilmeldte dig, er rigtige, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og du accepterer, at du vil opdatere dine oplysninger efter behov for at sikre, at de er rigtige og nøjagtige.

         9. Du accepterer, at du ikke vil opsøge, indsamle eller bruge loginoplysninger tilhørende andre Joynin-brugere.

         10. Du er ansvarlig for at hemmeligholde din adgangskode og opbevare den sikkert.

         11. Du må ikke smæde, forfølge, genere, misbruge, chikanere, give dig ud for eller intimidere personer eller enheder, og du må ikke slå private eller fortrolige oplysninger op via tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, dine eller andres kreditkortoplysninger, cpr-numre eller tilsvarende nationale id-numre, ikke-offentlige telefonnumre eller ikke-offentlige e-mailadresser.

         12. Du må ikke bruge tjenesten til ulovlige eller ikke-tilladte formål. Du accepterer, at du skal overholde alle love, regler og bestemmelser (f.eks. statslige, nationale og lokale bestemmelser), der gælder for din brug af tjenesten og dit indhold (som defineret nedenunder), herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret.

         13. Du er alene ansvarlig for din adfærd og eventuelle data, tekstfiler, oplysninger, brugernavne, billeder, grafikmateriale, profiler, lyd- og videoklip, lyde, musikværker, forfatterværker, applikationer, links og andet indhold eller materiale (samlet benævnt "indhold"), som du sender, slår op eller viser på eller via tjenesten.

         14. Du må ikke redigere, ændre, tilpasse eller forandre tjenesten eller andre websites for at give falskt indtryk af, at de er knyttet til Joynin.

         15. Du må ikke oprette eller sende uønskede e-mails, beskeder, eller andre former for kommerciel eller chikanerende kommunikation (også kaldet "spam") til andre Joynin-brugere.

         16. Du må ikke bruge domænenavne eller webadresser i dit brugernavn uden Joynins forudgående skriftlig tilladelse.

         17. Du må ikke forstyrre eller afbryde tjenesten eller servere eller netværk, som bruges af tjenesten, herunder gennem overførsel af orme, virus, spyware, malware eller anden skadelig eller nedbrydende kode. Du må ikke indsætte indhold eller kode eller på anden måde ændre eller forstyrre gengivelsen eller visningen af Joynin-sider i en brugers browser eller på en brugers enhed.

         18. Du må ikke bruge tjenesten til at oprette konti ved hjælp af uautoriserede midler, herunder, men ikke begrænset til, ved hjælp af en automatisk enhed, et script, en bot, spider, crawler eller scraper.

         19. Du må ikke forsøge at hindre andre i at bruge eller have gavn af tjenesten, og du må ikke opfordre til eller gøre det nemt at overtræde disse anvendelsesvilkår eller andre Joynin-vilkår.

         20. I tilfælde af overtrædelse af disse anvendelsesvilkår har Joynin ret til efter eget skøn at lukke din Joynin-konto. Du forstår og accepterer, at Joynin hverken kan eller vil holdes ansvarlig for det indhold, der slås op på tjenesten, og at du bruger tjenesten på egen risiko. Hvis du overtræder disse anvendelsesvilkår eller hensigten med dem eller på anden måde udsætter os for risiko eller mulig juridisk eksponering, kan vi forhindre dig i at anvende hele eller dele af tjenesten.


For virksomheder
         1. Det er forbudt for virksomheder, at benytte Joynin som en markedsføringsplatform for produkter eller services, som ingen relevans har til Joynins formål; at gøre det muligt, at deltage i begivenheder. Virksomheder skal derimod benytte Joynin til, at markedsføre begivenheder, som er relevante for brugerne af Joynin, og som brugerne derved kan deltage i. Andet indhold accepteres ikke og kan medføre lukning af profil.

         2. Kategoriseres virksomhedens opslag som spam, og derved ødelægger helhedsoplevelsen af Joynin for brugerne, forbeholder Joynin sig retten til at lukke den pågældende profil.

         3. Alle brugere kan til en hver tid blokere profiler, herunder også virksomheder, og derved skjule opslag fra disse.

         4. Foruden de 3 ovenstående punkter, er virksomheder omfattet af samme regler, anvendelsesvilkår samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som normale profiler.


Generelle betingelser
         1. Vi forbeholder os ret til at ændre eller lukke tjenesten eller din adgang til tjenesten til enhver tid uanset årsag og uden forudgående varsel og erstatningspligt over for dig. Hvis vi lukker din adgang til tjenesten, er dine opslag, deltagelsesinfo, venner og andre data ikke længere tilgængelige via din konto (brugere kan f.eks. ikke navigere til dit brugernavn og se dine opslag), men det pågældende materiale og tilhørende data findes og vises muligvis stadig på tjenesten (f.eks. hvis dit indhold er blevet delt videre med andre).

         2. I tilfælde af lukning bortfalder alle de brugsrettigheder og andre rettigheder, som du er blevet tildelt i henhold til disse anvendelsesvilkår, øjeblikkeligt.

         3. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage løbende ændringer i disse anvendelsesvilkår ("opdaterede vilkår"). Foretager vi ændringer af juridiske eller administrative grunde, giver vi et rimeligt forudgående varsel, før de opdaterede vilkår træder i kraft. Du accepterer, at vi har ret til at underrette dig om opdaterede vilkår gennem opslag af dem på tjenesten, og at du, hvis du bruger tjenesten efter ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår (eller udviser en adfærd, som vi rimeligt har angivet), accepterer de opdaterede vilkår. Det anbefales derfor, at du gennemser disse anvendelsesvilkår og eventuelle opdaterede vilkår, før du bruger tjenesten. De opdaterede vilkår træder i kraft, når de slås op, eller på en eventuel senere dato, som måtte være angivet i de opdaterede vilkår, og gælder for din brug af tjenesten fra det pågældende tidspunkt. Eventuelle tvister, der måtte opstå forud for ikrafttrædelsesdatoen for de opdaterede vilkår, er underlagt disse anvendelsesvilkår.

         4. Vi forbeholder os ret til at nægte enhver adgang til tjenesten til enhver tid og uanset grund.

         5. Vi forbeholder os ret til at annullere ethvert brugernavn uanset årsag.

         6. Vi har ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne, redigere, blokere og/eller overvåge indhold eller konti med indhold, som efter vores skøn overtræder disse anvendelsesvilkår.

         7. Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre brugere af tjenesten både online og offline. Du accepterer, at Joynin ikke er ansvarlig for eller hæfter for andre brugeres adfærd. Joynin forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge eller blande sig i tvister mellem dig og andre brugere. Vi opfordrer til, at du udviser almindelig sund fornuft og dømmekraft, når du interagerer eller mødes fysisk med andre, herunder når du sender eller slår indhold eller eventuelle personlige eller andre oplysninger op.

         8. Tjenesten eller den kommunikation, du modtager fra tjenesten, indeholder muligvis links til websites eller funktioner fra tredjepart. Der kan også være links til websites eller funktioner fra tredjepart i billeder eller kommentarer på tjenesten. Tjenesten indeholder også tredjepartsindhold, som ikke kontrolleres, vedligeholdes eller er godkendt af os. Der findes muligvis også funktioner på tjenesten, som tillader interaktion mellem tjenesten og et website eller en funktion fra tredjepart, herunder applikationer, som forbinder tjenesten eller din profil på tjenesten med et website eller en funktion fra tredjepart. Tjenesten indeholder f.eks. muligvis en funktion, som du kan bruge til at dele indhold fra tjenesten eller dit eget indhold med en tredjepart, og som slås offentligt op på et website eller i en applikation tilhørende denne tredjepart. Brugen af disse funktioner kræver typisk, at du logger på din konto på tredjepartstjenesten, hvilket du gør på din egen risiko. Joynin kontrollerer ikke nogen webtjenester fra tredjepart eller det tilhørende indhold. Du accepterer udtrykkeligt, at Joynin ikke på nogen måde er ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tjenester eller funktioner fra tredjepart. ALLE FORMER FOR KORRESPONDANCE ELLER FORRETNINGSAFTALER MED TREDJEPARTER VIA TJENESTEN ER UDELUKKENDE MELLEM DIG OG DEN PÅGÆLDENDE TREDJEPART. Du kan efter eget skøn og på egen risiko vælge at bruge applikationer, der forbinder tjenesten eller din profil på tjenesten med en tjeneste fra tredjepart.

         9. Du accepterer, at du er ansvarlig for at afholde alle de datagebyrer, du pålægges i forbindelse med din brug af tjenesten.

         10. Vi tillader ikke crawling, scraping, cachelagring og enhver anden adgang til indhold på tjenesten via automatiserede metoder, herunder, men ikke begrænset til, brugerprofiler og opslag (undtagen i forbindelse med standardprotokoller for søgemaskiner eller teknologier, som bruges af en søgemaskine med Joynins udtrykkelige tilladelse).


Rettigheder
         1. Joynin påberåber sig ikke nogen form for ejerskab over eventuelt indhold, som du slår op på eller via tjenesten, samt afholder. Du tildeler i stedet hermed Joynin en ikke-eksklusiv, fuldt betalt og afgiftsfri overdragelig, global brugsret med mulighed for tildeling af underlicenser til det indhold, du slår op på eller via tjenesten, i henhold til tjenestens politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

         2. Dele af tjenesten understøttes af omsætning fra annoncer og indeholder muligvis annoncer og kampagner. Du accepterer hermed, at Joynin har ret til at vise sådanne annoncer og kampagner på tjenesten eller i eller sammen med dit indhold. Vi har ret til at ændre sådanne annoncer og kampagners funktionsmåde og omfang uden specifik varsel til dig.

         3. Du accepterer, at vi muligvis ikke altid kan identificere betalte tjenester, sponsoreret indhold eller kommerciel kommunikation.

         4. Du garanterer hermed: (1) at du ejer det indhold, du slår op på eller via tjenesten, eller på anden måde har ret til at meddele rettigheder og brugsrettigheder til indholdet som angivet i disse anvendelsesvilkår, (2) at dine opslag og din brug af dit indhold på eller via tjenesten ikke overtræder eller krænker rettigheder tilhørende tredjepart, herunder uden begrænsning rettigheder i relation til privatlivets fred, publicityrettigheder, ophavsretslige rettigheder, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder, (3) at du vil betale alle licensafgifter, gebyrer og andre eventuelle beløb i relation til det indhold, du slår op på eller via tjenesten, og (4) at du har juridisk ret og kapacitet til at indgå disse anvendelsesvilkår i din jurisdiktion.

         5. Joynin ejes af Joynin og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden Joynins forudgående skriftlige tilladelse.

         6. Selvom det er Joynins hensigt, at tjenesten skal være tilgængelig så meget som muligt, vil der være situationer, hvor tjenesten muligvis bliver afbrudt, herunder uden begrænsning i forbindelse med planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, nødreparationer eller på grund af fejl på telekommunikationslinjer og/eller i udstyr. Joynin forbeholder sig ret til at fjerne eventuelt indhold fra tjenesten uanset grund og uden forudgående varsel. Indhold, som fjernes fra tjenesten, lagres muligvis fortsat af Joynin, herunder uden begrænsning for at overholde visse juridiske forpligtelser, men kan ikke hentes uden en gyldig retskendelse. Joynin opfordrer derfor til, at du selv vedligeholder en sikkerhedskopi af dit indhold. Joynin er med andre ord ikke en sikkerhedskopieringstjeneste, og du accepterer, at du ikke kan bruge tjenesten til sikkerhedskopiering eller lagring af dit indhold. Joynin er ikke ansvarlig for eventuel ændring, indstilling eller afbrydelse af tjenesten eller for mistet indhold. Du accepterer, at internettet er i risiko for sikkerhedsbrud, og at indhold eller andre oplysninger, der sendes, muligvis ikke er sikre.

         7. Du accepterer, at Joynin ikke er ansvarlig for og ikke godkender indhold, der slås op på tjenesten. Joynin er ikke forpligtet til at screene, overvåge, redigere eller fjerne indhold. Hvis dit indhold overtræder disse anvendelsesvilkår, er du muligvis juridisk ansvarlig for det pågældende indhold.

         8. Medmindre andet fremgår af tjenestens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, er dit indhold ikke fortroligt eller beskyttet, og vi er ikke ansvarlige for en eventuel brug eller videregivelse af indholdet. Du accepterer, at din relation til Joynin ikke er et fortrolighedsforhold, tillidsforhold eller anden type særligt forhold, og at din beslutning om at sende indhold ikke adskiller Joynins position fra den generelle offentligheds position, herunder med hensyn til dit indhold. Joynin påtager sig ingen fortrolighedsforpligtelse i relation til dit indhold eller dele heraf, og Joynin er ikke ansvarlig for en eventuel brug eller videregivelse af det indhold, du leverer.

         9. Joynin har en politik om ikke at acceptere eller tage stilling til indhold, oplysninger, ideer, forslag eller andet materiale end det, som vi specifikt har anmodet om, og som muligvis er underlagt bestemte specifikke vilkår, betingelser og krav. Dette har til formål at undgå eventuelle misforståelser, hvis dine ideer minder om ideer, som vi selv har udviklet eller er i gang med at udvikle. Joynin accepterer ikke uopfordret materiale eller ideer og påtager sig intet ansvar for eventuelt materiale eller ideer, der overføres til os. Hvis du på trods af vores politik alligevel vælger at sende os indhold, oplysninger, ideer, forslag eller andet materiale, accepterer du, at Joynin frit kan bruge sådant indhold, oplysninger, ideer, forslag eller andet materiale uanset formål, herunder uden begrænsning til at udvikle og markedsføre produkter og tjenester, og uden nogen form for forpligtelse eller betaling til dig.


Ansvarsfraskrivelse
Tjenesten leveres, som den er og forefindes, med alle tilhørende fejl og mangler. Joynin giver i det omfang, det er tilladt ved lov, ikke nogen form for garanti eller godkendelse hverken udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår: tjenesten, indholdet, brugerindhold eller sikkerhed i forbindelse med overførsel af oplysninger til Joynin eller via tjenesten.

Joynin garanterer ikke, at tjenesten vil være fri for fejl eller afbrydelser, at fejl vil blive udbedret, eller at den tjeneste eller server, der stiller tjenesten til rådighed, er fri for skadelige komponenter, herunder, men ikke begrænset til, virus. Joynin giver ingen garantier om, at oplysningerne (herunder eventuelle anvisninger) på tjenesten er nøjagtige, komplette eller relevante. Du accepterer, at din brug af tjenesten udelukkende sker på din egen risiko. Joynin garanterer ikke, at din brug af tjenesten er lovlig i bestemte jurisdiktioner, og Joynin fraskriver sig udtrykkeligt sådanne garantier. Nogle jurisdiktioner begrænser eller tillader ikke fraskrivelse af underforståede garantier eller andre garantier, så ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig, i det omfang du og disse anvendelsesvilkår er underlagt sådanne jurisdiktioners love.

Med din adgang til eller brug af tjenesten garanterer du, at dine aktiviteter er lovlige i enhver jurisdiktion, hvor du tilgår eller bruger tjenesten.

Joynin godkender ikke indhold og fraskriver sig specifikt enhver form for ansvar eller garanti i forhold til personer eller enheder for eventuelle tab, skader (både faktiske skader, følgeskader og andre skader), personskade, erstatningsansvar eller andre former for erstatning eller ansvar baseret på eller som følge af indholdet.


Ansvarsbegrænsning, fraskrivelse
Joynin er under ingen omstændigheder ansvarlige i forhold til dig for eventuelle tab eller skader uanset art (herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, økonomiske, særlige, tilfældige tab eller skader eller følgeskader) i direkte eller indirekte relation til: (1) tjenesten, (2) indholdet, (3) brugerindhold, (4) din brug af eller manglende adgang til at bruge tjenesten eller tjenestens funktionsmåde, (5) eventuelle handlinger i forbindelse med en undersøgelse foretaget af Joynin eller politiet vedrørende din eller en anden parts brug af tjenesten, (6) eventuelle handlinger foretaget af ejere af ophavsrettigheder eller immaterielle rettigheder, (7) eventuelle fejl eller mangler i tjenestens drift eller (8) eventuelle skader på en brugers computer, mobilenhed eller andet udstyr eller teknologi, herunder uden begrænsning skader som følge af sikkerhedsbrud eller virus, bugs, manipulation, svindel, fejl, mangler, afbrydelser, defekter, forsinkelser i driften eller transmissionen, fejl på computerlinjen eller netværksfejl eller andre tekniske fejl eller fejlfunktioner, herunder uden begrænsning mistet indtjening, mistet goodwill, datatab, driftsstop, nøjagtighed af resultater eller computerfejl eller fejlfunktioner, også selvom der er tale om forudsigelige fejl, eller Joynin burde have været bekendt med muligheden for sådanne skader, enten som følge af en kontraktbestemt handling, forsømmelse, objektivt ansvar eller en skadevoldende handling (herunder uden begrænsning som hel eller delvis følge af forsømmelse, naturkatastrofer, telekommunikationsfejl, tyveri eller destruktion af tjenesten). Joynin er ikke ansvarlige over for dig eller andre for tab, tingskade eller personskade, herunder uden begrænsning død eller alvorlig personskade.

Du accepterer, at hvis du bliver påført tingskade, tab eller personskade som følge af Joynins handlinger eller undladelser, er disse eventuelle skader, du måtte blive påført, ikke uoprettelige eller tilstrækkelige til at berettige dig til et påbud, som forhindrer brugen af eventuelle websites, tjenester, ejendom, produkter eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af Joynin, og du har ingen ret til at forbyde eller begrænse udvikling, produktion, distribution, annoncering, udstilling eller anvendelse af websites, ejendom, produkter, tjenester eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af Joynin.

Joynin er ikke ansvarlig for handlinger, indhold, oplysninger eller data fra tredjeparter, og du løser os, vores bestyrelse, funktionærer, ansatte og agenter fra ethvert krav og enhver skade, kendt eller ukendt, der måtte opstå i forbindelse med et krav, du har mod sådanne tredjeparter.


Skadesløsholdelse
Du (og enhver eventuel tredjepart på hvis vegne du driver en konto eller aktivitet på tjenesten) accepterer at skadesløsholde Joynin i forbindelse med eventuelle krav, erstatningsansvar, skadeserstatning, tab og udgifter, herunder uden begrænsning, rimelige advokatudgifter og -omkostninger som følge af eller i relation til et eller flere af følgende forhold (herunder som følge af dine direkte aktiviteter på tjenesten eller aktiviteter, som udføres på dine vegne): (1) dit indhold eller din adgang til at bruge tjenesten, (2) din misligholdelse eller påståede misligholdelse af disse anvendelsesvilkår, (3) din overtrædelse af rettigheder tilhørende tredjepart, herunder uden begrænsning immaterielle rettigheder, publicityrettigheder, fortroligholdelsespligt, ejendomsrettigheder eller privatretlige rettigheder, (4) din overtrædelse af eventuelle love, regler, bestemmelser, regelsæt, vedtægter, forordninger eller ordrer fra en offentlig eller delvis offentlig myndighed, herunder uden begrænsning alle lovgivningsmæssige, administrative og lovgivende myndigheder, eller (5) enhver vildledende fremstilling fra din side. Du er forpligtet til at deltage i forsvaret af et krav i det omfang, Joynin kræver det. Joynin forbeholder sig ret til selv at forsvare og kontrollere et eventuelt forsvar mod erstatningskrav, som fremsættes mod dig, og du har under ingen omstændigheder ret til at afgøre krav uden Joynins forudgående skriftlige tilladelse.